materiesmateries

Wij verlenen advies aan ondernemingen en particulieren. Tevens voeren wij onderhandelingen en procedures en begeleiden we gerechtelijke expertises. Zowel nationale als internationale zaken worden behartigd.

Onze vakterreinen zijn:

 • transportrecht
  • maritiem recht:
   • beslag op schip
   • vervoer onder cognossement/charterpartij
   • binnenvaart
   • pleziervaart
  • wegvervoer (CMR)
 • contractueel- en verbintenissenrecht
 • arbeidsrecht
 • aannemingsrecht
 • verzekeringsrecht
 • handelsrecht
 • minnelijk incasso
 • gerechtelijk incasso
 • familierecht
 • jeugdrecht