incassoincasso

Deze afdeling binnen het kantoor houdt zich uitsluitend bezig met het innen van onbetaalde facturen, zonder een procedure bij de rechtbank op te starten.

Teneinde een groot aantal invorderingen en betalingsverrichtingen efficiënt te kunnen beheren, beschikt het kantoor over aangepaste software die speciaal ontwikkeld werd voor incassowerk. Dit sofwaresysteem wordt op maat van de klant ingesteld en kan indien nodig aangepast worden.

Kenmerken van dit systeem zijn:

  • volledig digitaal dossier, waarbij de klant dus geen papieren dossiers aan het kantoor moet versturen
  • import van grote dossierbestanden waarbij onze dossiers automatisch worden aangemaakt
  • automatisch beheer van het dossier  volgens een traject dat op maat van de klant wordt ontworpen
  • financiëel beheer van inkomende en uitgaande betalingen door middel van volledige integratie van het ISABEL-netwerk. 

Het minnelijk incasso –waarbij dus nog geen procedure bij de rechtbank wordt opgestart- leidt tot een hoog inningspercentage, vermits de invorderingsacties perfect afgestemd worden op het type van vordering en het type van schuldenaars. Per klant wordt een geïndividualiseerd minnelijk incassotraject ontworpen.

Het kantoor kan U  tevens van advies dienen om Uw algemene voorwaarden of factuurvoorwaarden te verbeteren, zodat ook de resultaten van het incasso verbeteren.

Tot slot kan ook het te innen bedrag verhoogd worden door in uw factuurvoorwaarden gebruik te maken van conventionele intresten of een schadebeding.

De kosten blijven beperkt enerzijds dankzij een efficiënt softwareprogramma en anderzijds dankzij naadloos overschakelen van minnelijk incasso naar gerechtelijk incasso.   

Indien de vordering niet op minnelijke wijze werd geïnd, kan ons kantoor met de gegevens die eerder ten behoeve van het minnelijk incasso op geautomatiseerde wijze werden ontvangen, overgaan tot een procedure voor de rechtbank.

Aldus bespaart de cliënt zelf tijd en kosten door het minnelijk incasso én het gerechtelijk incasso aan ons kantoor toe te vertrouwen. De opdrachtgever dient nl. maar één keer een dossier samen te stellen en over te maken.

< terug naar MATERIES