advocatenadvocaten

philip peetersPhilip Peeters is actief in het transportrecht waarbij hij zowel de belangen van de lading als deze van de vervoerder waarnam.
Hij trad op bij complexe maritieme en havengerelateerde zaken. Tevens is hij vertrouwd met binnenvaart, pleziervaart, vervoer onder cognossement of charterpartij en verzekeringsrecht. Daarnaast begeleidt hij bedrijven bij hun debiteurenbeheer middels minnelijk en gerechtelijk incasso.
Hij is licentiaat in de rechten (K.U.Leuven 1993) en behaalde vervolgens het diploma van Master in Law aan het  “Institute of Maritime Law”  van de universiteit van Southampton in Engeland.

caroline eykermanCaroline Eykerman heeft een uitgebreide ervaring in de behandeling van dossiers aangaande transportrecht, contractueel- en verbintenissenrecht, aannemingsrecht, arbeidsrecht, handelsrecht en incasso van onbetaalde facturen. Zo begeleidde zij cliënten bij de oplossing van conflicten rond schadegevallen en de bijhorende expertise, de redactie van en de onderhandelingen bij het tot stand komen van handels – en aannemingsovereenkomsten, de optimalisatie van verkoopsvoorwaarden en het debiteurenbeheer binnen de onderneming, arbeidsrechtelijke geschillen en optimalisatie van arbeidsovereenkomsten en arbeidsrechtelijke regelgeving binnen de onderneming.
In 1996 behaalde zij haar diploma van licentiate in de rechten aan de K.U.Leuven, waarna zij onmiddellijk de keuze voor de advocatuur maakte. Zij bouwde 10 jaar ervaring op binnen een middelgroot advocatenkantoor te Antwerpen. Vanaf 2005 zette zij samen met Philip Peeters het kantoor van haar vader, Mr. Carlos Eykerman, verder.

Catherine Van LierdeCathérine Van Lierde heeft een uitgebreide kennis in de behandeling van dossiers inzake familierechtelijke aangelegenheden.
Zo behandelt zij tal van echtscheidingsdossiers. Daarnaast adviseert en begeleidt zij ook cliënten in het zoeken naar de gepaste omgangsregeling voor hun kinderen.
Ook het jeugdrecht behoort tot haar vakgebied. Zij behaalde als één van de eersten het certificaat 'bijzondere opleiding in het jeugdrecht'.
Op de jeugdrechtbank treedt zij zowel op voor minderjarigen als voor ouders en dit zowel op het vlak van problematische opvoedingsituaties als op het vlak van strafrechtelijke aangelegenheden.
Zij is tevens lid van de jeugdpermanentie bij de balie van Antwerpen.
Na 10 jaar ervaring in een middelgroot advocatenkantoor vervoegde zij tijdens de zomer van 2010 het kantoor Peeters-Eykerman, alwaar zij onder meer instaat voor het gerechtelijk incasso.
Zij studeerde in 1999 met onderscheiding af als licentiate in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2000 behaalde zij het diploma van 'gediplomeerde in de criminologische wetenschap'.
Sinds 2006 heeft zij het certificaat 'bijzondere opleiding in het jeugdrecht'.